voorwaarden

1 Overeenkomst, offerte en bevestiging 1.1  Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever, van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten. 1.2  Offertes zijn vrijblijvend en zijn 6 maanden geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een … Meer lezen over voorwaarden